A citation-based method for searching scientific literature

Yunpeng Yang, Jianya Zhou, Jianying Zhou, Jifeng Feng, Wu Zhuang, Jianhua Chen, Jun Zhao, Wei Zhong, Yanqiu Zhao, Yiping Zhang, Yong Song, Yi Hu, Zhuang Yu, Youling Gong, Yuan Chen, Feng Ye, Shucai Zhang, Lejie Cao, Yun Fan, Gang Wu, Yubiao Guo, Chengzhi Zhou, Kewei Ma, Jian Fang, Weineng Feng, Yunpeng Liu, Zhendong Zheng, Gaofeng Li, Ning Wu, Wei Song, Xiaoqing Liu, Shijun Zhao, Lieming Ding, Li Mao, Giovanni Selvaggi, Xiaobin Yuan, Yuanqing Fu, Tao Wang, Shanshan Xiao, Li Zhang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 64Jean-Charles Soria, Yuichiro Ohe, Johan Vansteenkiste, Thanyanan Reungwetwattana, Busyamas Chewaskulyong, Ki Hyeong Lee, Arunee Dechaphunkul, Fumio Imamura, Naoyuki Nogami, Takayasu Kurata, Isamu Okamoto, Caicun Zhou, Byoung Chul Cho, Ying Cheng, Eun Kyung Cho, Pei Jye Voon, David Planchard, Wu-Chou Su, Jhanelle E Gray, Siow-Ming Lee, Rachel Hodge, Marcelo Marotti, Yuri Rukazenkov, Suresh S Ramalingam. N Engl J Med 2018
Times Cited: 2343
List of shared articlesTimes cited


Small molecule inhibitors targeting the cancers.
Gui-Hong Liu, Tao Chen, Xin Zhang, Xue-Lei Ma, Hua-Shan Shi. MedComm (2020) 2022
0


Non-small cell lung cancer in China.
Peixin Chen, Yunhuan Liu, Yaokai Wen, Caicun Zhou. Cancer Commun (Lond) 2022
1

Brain Metastases in EGFR- and ALK-Positive NSCLC: Outcomes of Central Nervous System-Penetrant Tyrosine Kinase Inhibitors Alone Versus in Combination With Radiation.
Nicholas J Thomas, Nathaniel J Myall, Fangdi Sun, Tejas Patil, Rao Mushtaq, Chandler Yu, Sumi Sinha, Erqi L Pollom, Seema Nagpal, D Ross Camidge,[...]. J Thorac Oncol 2022
15