A citation-based method for searching scientific literature

Teng-Teng Wu, Feng-Juan Su, Yan-Qing Feng, Bin Liu, Ming-Yue Li, Feng-Yin Liang, Ge Li, Xue-Jiao Li, Yu Zhang, Zhong-Qiong Cai, Zhong Pei. Stem Cells 2020
Times Cited: 8Guozhao Chen, Zhiping Zhou, Weiping Sha, Liming Wang, Fei Yan, Xiaomei Yang, Xia Qin, Muyao Wu, Di Li, Shoujin Tian, Gang Chen. Int J Mol Med 2020
Times Cited: 15
List of shared articlesTimes cited

Pro-Inflammatory Role of AQP4 in Mice Subjected to Intrastriatal Injections of the Parkinsonogenic Toxin MPP.
Agnete Prydz, Katja Stahl, Soulmaz Zahl, Nadia Skauli, Øivind Skare, Ole Petter Ottersen, Mahmood Amiry-Moghaddam. Cells 2020
4