A citation-based method for searching scientific literature

Emiliano Ricciardi, Davide Bottari, Maurice Ptito, Brigitte Röder, Pietro Pietrini. Neurosci Biobehav Rev 2020
Times Cited: 4Jiajia Li, Yong Liu, Wen Qin, Jiefeng Jiang, Zhaoxiong Qiu, Jiacheng Xu, Chunshui Yu, Tianzi Jiang. Cereb Cortex 2013
Times Cited: 41
List of shared articlesTimes cited

Years of Blindness Lead to "Visualize" Space Through Time.
Maria Bianca Amadeo, Claudio Campus, Monica Gori. Front Neurosci 2020
2