A citation-based method for searching scientific literature

Rita Bardoni, Kai-Feng Shen, Hui Li, Joseph Jeffry, Devin M Barry, Antonella Comitato, Yun-Qing Li, Zhou-Feng Chen. Sci Rep 2019
Times Cited: 18Devin M Barry, Hui Li, Xian-Yu Liu, Kai-Feng Shen, Xue-Ting Liu, Zhen-Yu Wu, Admire Munanairi, Xiao-Jun Chen, Jun Yin, Yan-Gang Sun, Yun-Qing Li, Zhou-Feng Chen. Mol Pain 2016
Times Cited: 22
List of shared articlesTimes cited

Central circuit mechanisms of itch.
Xiao-Jun Chen, Yan-Gang Sun. Nat Commun 2020
36

A spinal neural circuitry for converting touch to itch sensation.
Sihan Chen, Xiao-Fei Gao, Yuxi Zhou, Ben-Long Liu, Xian-Yu Liu, Yufen Zhang, Devin M Barry, Kun Liu, Yingfu Jiao, Rita Bardoni,[...]. Nat Commun 2020
8

A neuropeptide code for itch.
Zhou-Feng Chen. Nat Rev Neurosci 2021
9