A citation-based method for searching scientific literature

Eric J Juarez, Gregory R Samanez-Larkin. Trends Cogn Sci 2019
Times Cited: 3Lin-Mu Chen, Ai-Pin Zhang, Fei-Fei Wang, Chuan-Xue Tan, Yuan Gao, Chun-Xia Huang, Yi Zhang, Lin Jiang, Chun-Ni Zhou, Feng-Lei Chao, Lei Zhang, Yong Tang. J Comp Neurol 2016
Times Cited: 10
List of shared articlesTimes cited

Long-Term Running Exercise Delays Age-Related Changes in White Matter in Rats.
Lin Chen, Feng-Lei Chao, Wei Lu, Lei Zhang, Chun-Xia Huang, Shu Yang, Xuan Qiu, Hao Yang, Yuan-Yu Zhao, San-Rong Wang,[...]. Front Aging Neurosci 2020
1