A citation-based method for searching scientific literature

Eric J Juarez, Gregory R Samanez-Larkin. Trends Cogn Sci 2019
Times Cited: 4A Kashimada, K Machida, N Honda, T Mamiya, T Takahashi, T Kamano, Y Inoue, H Osada. Nihon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi 1994
Times Cited: 10
List of shared articlesTimes cited

Long-Term Running Exercise Delays Age-Related Changes in White Matter in Rats.
Lin Chen, Feng-Lei Chao, Wei Lu, Lei Zhang, Chun-Xia Huang, Shu Yang, Xuan Qiu, Hao Yang, Yuan-Yu Zhao, San-Rong Wang,[...]. Front Aging Neurosci 2020
2