A citation-based method for searching scientific literature

Ali Sakhdari, Beenu Thakral, Sanam Loghavi, Rashmi Kanagal-Shamanna, C Cameron Yin, Zhuang Zuo, Mark J Routbort, Rajyalakshmi Luthra, L Jeffrey Medeiros, Sa A Wang, Keyur P Patel, Chi Young Ok. Cancer Med 2020
Times Cited: 2Yi Luo, Haowen Xiao, Xiaoyu Lai, Jimin Shi, Yamin Tan, Jingsong He, Wanzhuo Xie, Weiyan Zheng, Yuanyuan Zhu, Xiujin Ye, Xiaohong Yu, Zhen Cai, Maofang Lin, He Huang. Blood 2014
Times Cited: 125
List of shared articlesTimes cited

CDKN2A deletions are associated with poor outcomes in 101 adults with T-cell acute lymphoblastic leukemia.
Huan-Ping Wang, Yi-Le Zhou, Xin Huang, Yi Zhang, Jie-Jing Qian, Jian-Hu Li, Xue-Ying Li, Chen-Ying Li, Yin-Jun Lou, Wen-Yuan Mai,[...]. Am J Hematol 2021
3