A citation-based method for searching scientific literature

Reuben Moncada, Dalia Barkley, Florian Wagner, Marta Chiodin, Joseph C Devlin, Maayan Baron, Cristina H Hajdu, Diane M Simeone, Itai Yanai. Nat Biotechnol 2020
Times Cited: 178Chee-Huat Linus Eng, Michael Lawson, Qian Zhu, Ruben Dries, Noushin Koulena, Yodai Takei, Jina Yun, Christopher Cronin, Christoph Karp, Guo-Cheng Yuan, Long Cai. Nature 2019
Times Cited: 447
List of shared articlesTimes cited


Spatial mapping of cancer tissues by OMICS technologies.
Rashid Ahmed, Robin Augustine, Enrique Valera, Anurup Ganguli, Nasrin Mesaeli, Irfan S Ahmad, Rashid Bashir, Anwarul Hasan. Biochim Biophys Acta Rev Cancer 2022
1

Deciphering functional tumor states at single-cell resolution.
Rolando Vegliante, Ievgenia Pastushenko, C├ędric Blanpain. EMBO J 2022
0

Intravital and high-content multiplex imaging of the immune system.
Jyh Liang Hor, Ronald N Germain. Trends Cell Biol 2022
1

Spatial components of molecular tissue biology.
Giovanni Palla, David S Fischer, Aviv Regev, Fabian J Theis. Nat Biotechnol 2022
4

Analysis and Visualization of Spatial Transcriptomic Data.
Boxiang Liu, Yanjun Li, Liang Zhang. Front Genet 2022
0


Guidelines for bioinformatics of single-cell sequencing data analysis in Alzheimer's disease: review, recommendation, implementation and application.
Minghui Wang, Won-Min Song, Chen Ming, Qian Wang, Xianxiao Zhou, Peng Xu, Azra Krek, Yonejung Yoon, Lap Ho, Miranda E Orr,[...]. Mol Neurodegener 2022
0

STRIDE: accurately decomposing and integrating spatial transcriptomics using single-cell RNA sequencing.
Dongqing Sun, Zhaoyang Liu, Taiwen Li, Qiu Wu, Chenfei Wang. Nucleic Acids Res 2022
1

Deciphering tissue structure and function using spatial transcriptomics.
Benjamin L Walker, Zixuan Cang, Honglei Ren, Eric Bourgain-Chang, Qing Nie. Commun Biol 2022
0


Integrative spatial analysis of cell morphologies and transcriptional states with MUSE.
Feng Bao, Yue Deng, Sen Wan, Susan Q Shen, Bo Wang, Qionghai Dai, Steven J Altschuler, Lani F Wu. Nat Biotechnol 2022
0

Clinical and translational values of spatial transcriptomics.
Linlin Zhang, Dongsheng Chen, Dongli Song, Xiaoxia Liu, Yanan Zhang, Xun Xu, Xiangdong Wang. Signal Transduct Target Ther 2022
2Benchmarking spatial and single-cell transcriptomics integration methods for transcript distribution prediction and cell type deconvolution.
Bin Li, Wen Zhang, Chuang Guo, Hao Xu, Longfei Li, Minghao Fang, Yinlei Hu, Xinye Zhang, Xinfeng Yao, Meifang Tang,[...]. Nat Methods 2022
0

Alignment and integration of spatial transcriptomics data.
Ron Zeira, Max Land, Alexander Strzalkowski, Benjamin J Raphael. Nat Methods 2022
1


Spatially resolved transcriptomics and its applications in cancer.
Silas Maniatis, Joana Petrescu, Hemali Phatnani. Curr Opin Genet Dev 2021
22

Single molecule in situ hybridization reveals distinct localizations of schizophrenia risk-related transcripts SNX19 and AS3MT in human brain.
Yoichiro Takahashi, Kristen R Maynard, Madhavi Tippani, Andrew E Jaffe, Keri Martinowich, Joel E Kleinman, Daniel R Weinberger, Thomas M Hyde. Mol Psychiatry 2021
3