A citation-based method for searching scientific literature

Lekha Nair, Hachung Chung, Uttiya Basu. Nat Rev Mol Cell Biol 2020
Times Cited: 80Jongchan Kim, Hai-Long Piao, Beom-Jun Kim, Fan Yao, Zhenbo Han, Yumeng Wang, Zhenna Xiao, Ashley N Siverly, Sarah E Lawhon, Baochau N Ton, Hyemin Lee, Zhicheng Zhou, Boyi Gan, Shinichi Nakagawa, Matthew J Ellis, Han Liang, Mien-Chie Hung, M James You, Yutong Sun, Li Ma. Nat Genet 2018
Times Cited: 336
List of shared articlesTimes cited

LncRNAs as the Regulators of Brain Function and Therapeutic Targets for Alzheimer's Disease.
Yuqing Liu, Xin Chen, Yutong Che, Hongli Li, Zheyu Zhang, Weijun Peng, Jingjing Yang. Aging Dis 2022
0

BAALC-AS1/G3BP2/c-Myc feedback loop promotes cell proliferation in esophageal squamous cell carcinoma.
Hongyue Zhang, Yan Wang, Weimin Zhang, Qingnan Wu, Jiawen Fan, Qimin Zhan. Cancer Commun (Lond) 2021
7

Challenges and Strategies in Ascribing Functions to Long Noncoding RNAs.
Yang Zhao, Hongqi Teng, Fan Yao, Shannon Yap, Yutong Sun, Li Ma. Cancers (Basel) 2020
16


LncRNA-mediated posttranslational modifications and reprogramming of energy metabolism in cancer.
Yue-Tao Tan, Jin-Fei Lin, Ting Li, Jia-Jun Li, Rui-Hua Xu, Huai-Qiang Ju. Cancer Commun (Lond) 2021
48

Long non-coding RNA LSAMP-1 is down-regulated in non-small cell lung cancer and predicts a poor prognosis.
Wei Gong, Yinyan Li, Jianfeng Xian, Lei Yang, Yuanyuan Wang, Xin Zhang, Yifeng Zhou, Xinhua Wang, Guibin Qiao, Cuiyi Chen,[...]. Cancer Cell Int 2022
0