A citation-based method for searching scientific literature

Zhengmei Yang, Panpan Zhu, Hunseung Kang, Lin Liu, Qinghe Cao, Jian Sun, Tingting Dong, Mingku Zhu, Zongyun Li, Tao Xu. BMC Genomics 2020
Times Cited: 23Ramanjulu Sunkar, Jian-Kang Zhu. Plant Cell 2004
Times Cited: 1148
List of shared articlesTimes cited

Small RNA and Degradome Deep Sequencing Reveals the Roles of microRNAs in Peanut (Arachis hypogaea L.) Cold Response.
Xin Zhang, Chao Ren, Yunyun Xue, Yuexia Tian, Huiqi Zhang, Na Li, Cong Sheng, Huifang Jiang, Dongmei Bai. Front Plant Sci 2022
0


MicroRNA398: A Master Regulator of Plant Development and Stress Responses.
Jing Li, Qiaoqiao Song, Zhi-Fang Zuo, Lin Liu. Int J Mol Sci 2022
0

MicroRNAs: Potential Targets for Developing Stress-Tolerant Crops.
Saurabh Chaudhary, Atul Grover, Prakash Chand Sharma. Life (Basel) 2021
6