A citation-based method for searching scientific literature

Lirong Zou, Feng Ruan, Mingxing Huang, Lijun Liang, Huitao Huang, Zhongsi Hong, Jianxiang Yu, Min Kang, Yingchao Song, Jinyu Xia, Qianfang Guo, Tie Song, Jianfeng He, Hui-Ling Yen, Malik Peiris, Jie Wu. N Engl J Med 2020
Times Cited: 2258Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei, Jia'an Xia, Ting Yu, Xinxin Zhang, Li Zhang. Lancet 2020
Times Cited: 7742
List of shared articlesTimes cited

Successful treatment of 28 patients with coronavirus disease 2019 at a medical center in Taiwan.
Chun-Chou Tsai, Yung-Chih Wang, Tsung-Ta Chiang, I-An Chen, Chun-Hsiang Chiu, Ya-Sung Yang, Kuo-Ming Yeh, Feng-Yee Chang. J Formos Med Assoc 2021
2

The increasing importance of the novel Coronavirus.
Mohammad Ridwane Mungroo, Naveed Ahmed Khan, Ruqaiyyah Siddiqui. Hosp Pract (1995) 2021
0

COVID-19 pneumonia: high diagnostic accuracy of chest CT in patients with intermediate clinical probability.
Anne Laure Brun, Alexia Gence-Breney, Julie Trichereau, Marie Christine Ballester, Marc Vasse, Marie Laure Chabi, Fran├žois Mellot, Philippe A Grenier. Eur Radiol 2021
4

The temporal course of COVID-19 anosmia and relation to other clinical symptoms.
Aytug Altundag, Ozlem Saatci, Deniz Esin Tekcan Sanli, Ozge Arici Duz, Ahmet Necati Sanli, Oktay Olmuscelik, Dastan Temirbekov, Sedat Giray Kandemirli, Aysegul Batioglu Karaaltin. Eur Arch Otorhinolaryngol 2021
6

Dynamics of SARS-CoV-2 shedding in the respiratory tract depends on the severity of disease in COVID-19 patients.
Dieter Munker, Andreas Osterman, Hans Stubbe, Maximilian Muenchhoff, Tobias Veit, Tobias Weinberger, Michaela Barnikel, Jan-Niclas Mumm, Katrin Milger, Elham Khatamzas,[...]. Eur Respir J 2021
3