A citation-based method for searching scientific literature

Lirong Zou, Feng Ruan, Mingxing Huang, Lijun Liang, Huitao Huang, Zhongsi Hong, Jianxiang Yu, Min Kang, Yingchao Song, Jinyu Xia, Qianfang Guo, Tie Song, Jianfeng He, Hui-Ling Yen, Malik Peiris, Jie Wu. N Engl J Med 2020
Times Cited: 2258Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu, Yuhai Bi, Xuejun Ma, Faxian Zhan, Liang Wang, Tao Hu, Hong Zhou, Zhenhong Hu, Weimin Zhou, Li Zhao, Jing Chen, Yao Meng, Ji Wang, Yang Lin, Jianying Yuan, Zhihao Xie, Jinmin Ma, William J Liu, Dayan Wang, Wenbo Xu, Edward C Holmes, George F Gao, Guizhen Wu, Weijun Chen, Weifeng Shi, Wenjie Tan. Lancet 2020
Times Cited: 4333
List of shared articlesTimes cited

Lopinavir/ritonavir is associated with pneumonia resolution in COVID-19 patients with influenza coinfection: A retrospective matched-pair cohort study.
Chong Yu, Zhiguo Zhang, Yujiao Guo, Jing Shi, Guangchang Pei, Ying Yao, Wenhui Liao, Rui Zeng. J Med Virol 2021
7

The looming storm: Blood and cytokines in COVID-19.
Supreet Kaur, Rashika Bansal, Sudarsan Kollimuttathuillam, Anusha Manje Gowda, Balraj Singh, Dhruv Mehta, Michael Maroules. Blood Rev 2021
9

Clinical characteristics, cause analysis and infectivity of COVID-19 nucleic acid repositive patients: A literature review.
Youjiang Li, Danping Ji, Wangyu Cai, Yingying Hu, Yongying Bai, Jianguo Wu, Jian Xu. J Med Virol 2021
4

Invited Review: The spectrum of neuropathology in COVID-19.
S Al-Sarraj, C Troakes, B Hanley, M Osborn, M P Richardson, M Hotopf, E Bullmore, I P Everall. Neuropathol Appl Neurobiol 2021
27

Effects of Covid-19 on male reproductive system.
Matheus Ferreira Groner, Renata Cristina de Carvalho, Jacqueline Camillo, Paulo Roberto AbrĂ£o Ferreira, Renato Fraietta. Int Braz J Urol 2021
5

Ocular surface assessment in times of sanitary crisis: What lessons and solutions for the present and the future?
Marc Labetoulle, Marwan Sahyoun, Antoine Rousseau, Christophe Baudouin. Eur J Ophthalmol 2021
0

The neuropathological impact of COVID-19: a review.
Ghadha Ibrahim Fouad. Bull Natl Res Cent 2021
0

The Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Diagnosis of COVID-19: Molecular Diagnostic Testing.
Kimberly E Hanson, Angela M Caliendo, Cesar A Arias, Mary K Hayden, Janet A Englund, Mark J Lee, Mark Loeb, Robin Patel, Abdallah El Alayli, Osama Altayar,[...]. Clin Infect Dis 2021
21

Optical technologies for the detection of viruses like COVID-19: Progress and prospects.
Jijo Lukose, Santhosh Chidangil, Sajan D George. Biosens Bioelectron 2021
3