A citation-based method for searching scientific literature

Zhe Xu, Lei Shi, Yijin Wang, Jiyuan Zhang, Lei Huang, Chao Zhang, Shuhong Liu, Peng Zhao, Hongxia Liu, Li Zhu, Yanhong Tai, Changqing Bai, Tingting Gao, Jinwen Song, Peng Xia, Jinghui Dong, Jingmin Zhao, Fu-Sheng Wang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 3686Heshui Shi, Xiaoyu Han, Nanchuan Jiang, Yukun Cao, Osamah Alwalid, Jin Gu, Yanqing Fan, Chuansheng Zheng. Lancet Infect Dis 2020
Times Cited: 1579
List of shared articlesTimes cited

Liver injury is independently associated with adverse clinical outcomes in patients with COVID-19.
Terry Cheuk-Fung Yip, Grace Chung-Yan Lui, Vincent Wai-Sun Wong, Viola Chi-Ying Chow, Tracy Hang-Yee Ho, Timothy Chun-Man Li, Yee-Kit Tse, David Shu-Cheong Hui, Henry Lik-Yuen Chan, Grace Lai-Hung Wong. Gut 2021
41

Cancer associates with risk and severe events of COVID-19: A systematic review and meta-analysis.
Yehong Tian, Xiaowei Qiu, Chengxiang Wang, Jianxin Zhao, Xin Jiang, Wenquan Niu, Jinchang Huang, Fengyu Zhang. Int J Cancer 2021
24

The increasing importance of the novel Coronavirus.
Mohammad Ridwane Mungroo, Naveed Ahmed Khan, Ruqaiyyah Siddiqui. Hosp Pract (1995) 2021
0

Chest CT findings in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a comprehensive review.
Jinkui Li, Ruifeng Yan, Yanan Zhai, Xiaolong Qi, Junqiang Lei. Diagn Interv Radiol 2021
2

Multi-task contrastive learning for automatic CT and X-ray diagnosis of COVID-19.
Jinpeng Li, Gangming Zhao, Yaling Tao, Penghua Zhai, Hao Chen, Huiguang He, Ting Cai. Pattern Recognit 2021
6

Chemokine Regulation During Epidemic Coronavirus Infection.
Shamik Majumdar, Philip M Murphy. Front Pharmacol 2021
1

A case of bulla formation after treatment for COVID-19 pneumonia.
Daisuke Murayama, Daichi Kojima, Ayako Hino, Yayoi Yamamoto, Tsunehiro Doiuchi, Ayumi Horikawa, Hiroaki Kurihara. Radiol Case Rep 2021
0