A citation-based method for searching scientific literature

Zhe Xu, Lei Shi, Yijin Wang, Jiyuan Zhang, Lei Huang, Chao Zhang, Shuhong Liu, Peng Zhao, Hongxia Liu, Li Zhu, Yanhong Tai, Changqing Bai, Tingting Gao, Jinwen Song, Peng Xia, Jinghui Dong, Jingmin Zhao, Fu-Sheng Wang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 3778Qiurong Ruan, Kun Yang, Wenxia Wang, Lingyu Jiang, Jianxin Song. Intensive Care Med 2020
Times Cited: 2159
List of shared articlesTimes cited

Viral Dynamics and Immune Correlates of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Severity.
Barnaby E Young, Sean W X Ong, Lisa F P Ng, Danielle E Anderson, Wan Ni Chia, Po Ying Chia, Li Wei Ang, Tze-Minn Mak, Shirin Kalimuddin, Louis Yi Ann Chai,[...]. Clin Infect Dis 2021
51

Targeting pivotal inflammatory pathways in COVID-19: A mechanistic review.
Akram Yarmohammadi, Mostafa Yarmohammadi, Sajad Fakhri, Haroon Khan. Eur J Pharmacol 2021
10

Gender-associated difference following COVID-19 virus infection: Implications for thymosin alpha-1 therapy.
Xin Li, Lancong Liu, Yi Yang, Xuefeng Yang, Cencen Wang, Yan Li, Yanyan Ge, Yuxin Shi, Ping Lv, Hua Zhou,[...]. Int Immunopharmacol 2021
4

Immune response to COVID-19 infection: a double-edged sword.
Norma Saad, Salim Moussa. Immunol Med 2021
2

COVID-19: High-JAKing of the Inflammatory "Flight" by Ruxolitinib to Avoid the Cytokine Storm.
Cirino Botta, Alessia Indrieri, Eugenio Garofalo, Flavia Biamonte, Andrea Bruni, Pino Pasqua, Francesco Cesario, Francesco Saverio Costanzo, Federico Longhini, Francesco Mendicino. Front Oncol 2021
2

Potential Role of Antioxidant and Anti-Inflammatory Therapies to Prevent Severe SARS-Cov-2 Complications.
Anna M Fratta Pasini, Chiara Stranieri, Luciano Cominacini, Chiara Mozzini. Antioxidants (Basel) 2021
10

Pathogenesis of Multiple Organ Injury in COVID-19 and Potential Therapeutic Strategies.
Miquéias Lopes-Pacheco, Pedro Leme Silva, Fernanda Ferreira Cruz, Denise Battaglini, Chiara Robba, Paolo Pelosi, Marcelo Marcos Morales, Celso Caruso Neves, Patricia Rieken Macedo Rocco. Front Physiol 2021
15


Chemokine Regulation During Epidemic Coronavirus Infection.
Shamik Majumdar, Philip M Murphy. Front Pharmacol 2021
1