A citation-based method for searching scientific literature

Zhe Xu, Lei Shi, Yijin Wang, Jiyuan Zhang, Lei Huang, Chao Zhang, Shuhong Liu, Peng Zhao, Hongxia Liu, Li Zhu, Yanhong Tai, Changqing Bai, Tingting Gao, Jinwen Song, Peng Xia, Jinghui Dong, Jingmin Zhao, Fu-Sheng Wang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 3778Qing Ye, Bili Wang, Jianhua Mao. J Infect 2020
Times Cited: 1114
List of shared articlesTimes cited

Multisystem effects of COVID-19: a concise review for practitioners.
Gabrielle White-Dzuro, Lauren E Gibson, Luca Zazzeron, Colin White-Dzuro, Zachary Sullivan, Daren A Diiorio, Sarah A Low, Marvin G Chang, Edward A Bittner. Postgrad Med 2021
6

Targeting pivotal inflammatory pathways in COVID-19: A mechanistic review.
Akram Yarmohammadi, Mostafa Yarmohammadi, Sajad Fakhri, Haroon Khan. Eur J Pharmacol 2021
10

An integrative look at SARS‑CoV‑2 (Review).
Miguel A Ortega, Oscar Fraile-Martínez, Cielo García-Montero, Sandra García-Gallego, Lara Sánchez-Trujillo, Diego Torres-Carranza, Miguel Ángel Álvarez-Mon, Leonel Pekarek, Natalio García-Honduvilla, Julia Bujan,[...]. Int J Mol Med 2021
7

Immune response to COVID-19 infection: a double-edged sword.
Norma Saad, Salim Moussa. Immunol Med 2021
2

The Pathogenesis and Treatment of COVID-19: A System Review.
Ye Long Ji, Yang Wu, Zhen Qiu, Hao Ming, Yi Zhang, Ai Ning Zhang, Yan Leng, Zhong Yuan Xia. Biomed Environ Sci 2021
1


A Revisit to the Research Updates of Drugs, Vaccines, and Bioinformatics Approaches in Combating COVID-19 Pandemic.
Tofael Ahmed Sumon, Md Ashraf Hussain, Md Tawheed Hasan, Mahmudul Hasan, Won Je Jang, Eleus Hussain Bhuiya, Abdullah Al Mamun Chowdhury, S M Sharifuzzaman, Christopher Lyon Brown, Hyun-Ju Kwon,[...]. Front Mol Biosci 2021
2