A citation-based method for searching scientific literature

Daniel B Graham, Ramnik J Xavier. Nature 2020
Times Cited: 171Christian Bauer, Peter Duewell, Christine Mayer, Hans Anton Lehr, Katherine A Fitzgerald, Marc Dauer, Jurg Tschopp, Stefan Endres, Eicke Latz, Max Schnurr. Gut 2010
Times Cited: 499
List of shared articlesTimes cited

Role of vitamin D in ulcerative colitis: an update on basic research and therapeutic applications.
HongQian Wang, Xue He, ShiMin Liang, Xi Chen. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2022
0

Paeoniflorin prevents aberrant proliferation and differentiation of intestinal stem cells by controlling C1q release from macrophages in chronic colitis.
Yirui Wang, Keyuan You, Yan You, Qian Li, Guize Feng, Jiahui Ni, Xinyue Cao, Xiaowen Zhang, Yanhang Wang, Weilian Bao,[...]. Pharmacol Res 2022
0

The Proinflammatory Role of Guanylate-Binding Protein 5 in Inflammatory Bowel Diseases.
Yichen Li, Xutao Lin, Wenxia Wang, Wenyu Wang, Sijing Cheng, Yibo Huang, Yifeng Zou, Jia Ke, Lixin Zhu. Front Microbiol 2022
0

Dextran sodium sulfate potentiates NLRP3 inflammasome activation by modulating the KCa3.1 potassium channel in a mouse model of colitis.
Bo Zeng, Yuanting Huang, Siyuan Chen, Rong Xu, Lihui Xu, Jiahao Qiu, Fuli Shi, Siying Liu, Qingbing Zha, Dongyun Ouyang,[...]. Cell Mol Immunol 2022
0