A citation-based method for searching scientific literature

Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang, Ting Yu, Yaxin Wang, Shangwen Pan, Xiaojing Zou, Shiying Yuan, You Shang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 4317Rudragouda Channappanavar, Stanley Perlman. Semin Immunopathol 2017
Times Cited: 1128
List of shared articlesTimes cited

The influence of corticosteroid on patients with COVID-19 infection: A meta-analysis.
Yushu Wang, Guangyu Ao, Xin Qi, Jian Zeng. Am J Emerg Med 2021
3

Clinical Outcomes Associated With Methylprednisolone in Mechanically Ventilated Patients With COVID-19.
Brian C Nelson, Justin Laracy, Sherif Shoucri, Donald Dietz, Jason Zucker, Nina Patel, Magdalena E Sobieszczyk, Christine J Kubin, Angela Gomez-Simmonds. Clin Infect Dis 2021
17


Endothelialitis plays a central role in the pathophysiology of severe COVID-19 and its cardiovascular complications.
Christiaan J M Vrints, Konstantin A Krychtiuk, Emeline M Van Craenenbroeck, Vincent F Segers, Susanna Price, Hein Heidbuchel. Acta Cardiol 2021
13

The role of NO in COVID-19 and potential therapeutic strategies.
Wanyi Fang, Jingrui Jiang, Lei Su, Tong Shu, Huan Liu, Shenghan Lai, Reza A Ghiladi, Jun Wang. Free Radic Biol Med 2021
25

Longitudinal clinical and radiographic evaluation reveals interleukin-6 as an indicator of persistent pulmonary injury in COVID-19.
Baolin Liao, Zhipeng Liu, Libo Tang, Linghua Li, Qingxin Gan, Haiyan Shi, Qian Jiao, Yujuan Guan, Min Xie, Xi He,[...]. Int J Med Sci 2021
6