A citation-based method for searching scientific literature

Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang, Ting Yu, Yaxin Wang, Shangwen Pan, Xiaojing Zou, Shiying Yuan, You Shang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 4317Yan Deng, Wei Liu, Kui Liu, Yuan-Yuan Fang, Jin Shang, Ling Zhou, Ke Wang, Fan Leng, Shuang Wei, Lei Chen, Hui-Guo Liu. Chin Med J (Engl) 2020
Times Cited: 353
List of shared articlesTimes cited

A systematic review on COVID-19: urological manifestations, viral RNA detection and special considerations in urological conditions.
Vinson Wai-Shun Chan, Peter Ka-Fung Chiu, Chi-Hang Yee, Yuhong Yuan, Chi-Fai Ng, Jeremy Yuen-Chun Teoh. World J Urol 2021
34

Cancer associates with risk and severe events of COVID-19: A systematic review and meta-analysis.
Yehong Tian, Xiaowei Qiu, Chengxiang Wang, Jianxin Zhao, Xin Jiang, Wenquan Niu, Jinchang Huang, Fengyu Zhang. Int J Cancer 2021
24


Prevalence and impact of cardiac injury on COVID-19: A systematic review and meta-analysis.
Linghua Fu, Xiao Liu, Yuhao Su, Jianyong Ma, Kui Hong. Clin Cardiol 2021
9

Clinically applicable approach for predicting mechanical ventilation in patients with COVID-19.
Nicholas J Douville, Christopher B Douville, Graciela Mentz, Michael R Mathis, Carlo Pancaro, Kevin K Tremper, Milo Engoren. Br J Anaesth 2021
3

COVID-19: Symptoms in Dying Residents of Nursing Homes and in Those Admitted to Hospitals.
Peter Strang, Lisa Martinsson, Jonas Bergström, Staffan Lundström. J Palliat Med 2021
3

The clinical characteristics and prognosis of COVID-19 patients with comorbidities: a retrospective analysis of the infection peak in Wuhan.
Guiying Dong, Zhe Du, Jihong Zhu, Yang Guo, Weibo Gao, Wei Guo, Tianbing Wang, Baoguo Jiang. Ann Transl Med 2021
2