A citation-based method for searching scientific literature
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu, Zhenshun Cheng, Ting Yu, Jiaan Xia, Yuan Wei, Wenjuan Wu, Xuelei Xie, Wen Yin, Hui Li, Min Liu, Yan Xiao, Hong Gao, Li Guo, Jungang Xie, Guangfa Wang, Rongmeng Jiang, Zhancheng Gao, Qi Jin, Jianwei Wang, Bin Cao. Lancet 2020
Times Cited: 16597
List of shared articlesTimes cited

COVID-19 Stroke Apical Lung Examination Study: A Diagnostic and Prognostic Imaging Biomarker in Suspected Acute Stroke.
J Siddiqui, F Bala, S Sciacca, A M Falzon, M Benger, S A Matloob, F N A C Miller, R J Simister, I Chatterjee, L K Sztriha,[...]. AJNR Am J Neuroradiol 2021
5

Association between recent oncologic treatment and mortality among patients with carcinoma who are hospitalized with COVID-19: A multicenter study.
Kehan Song, Hongyun Gong, Bin Xu, Xiaorong Dong, Linjun Li, Weidong Hu, Qun Wang, Zhibin Xie, Zhiguo Rao, Zhiguo Luo,[...]. Cancer 2021
2

Risk factors affecting ICU admission in COVID-19 patients; Could air temperature be an effective factor?
Ihsan Solmaz, Süleyman Özçaylak, Ömer Faruk Alakuş, Jehat Kılıç, Burhan Sami Kalın, Mehmet Güven, Songül Araç, Hasan Akkoç. Int J Clin Pract 2021
3

Mechanical ventilation and mortality among 223 critically ill patients with coronavirus disease 2019: A multicentric study in Germany.
Kevin Roedl, Dominik Jarczak, Liina Thasler, Martin Bachmann, Frank Schulte, Berthold Bein, Christian Friedrich Weber, Ulrich Schäfer, Carsten Veit, Hans-Peter Hauber,[...]. Aust Crit Care 2021
13