A citation-based method for searching scientific literature
Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, Xiaoye Wang, Lei Zhou, Yeqing Tong, Ruiqi Ren, Kathy S M Leung, Eric H Y Lau, Jessica Y Wong, Xuesen Xing, Nijuan Xiang, Yang Wu, Chao Li, Qi Chen, Dan Li, Tian Liu, Jing Zhao, Man Liu, Wenxiao Tu, Chuding Chen, Lianmei Jin, Rui Yang, Qi Wang, Suhua Zhou, Rui Wang, Hui Liu, Yinbo Luo, Yuan Liu, Ge Shao, Huan Li, Zhongfa Tao, Yang Yang, Zhiqiang Deng, Boxi Liu, Zhitao Ma, Yanping Zhang, Guoqing Shi, Tommy T Y Lam, Joseph T Wu, George F Gao, Benjamin J Cowling, Bo Yang, Gabriel M Leung, Zijian Feng. N Engl J Med 2020
Times Cited: 5667
List of shared articlesTimes cited

Association between recent oncologic treatment and mortality among patients with carcinoma who are hospitalized with COVID-19: A multicenter study.
Kehan Song, Hongyun Gong, Bin Xu, Xiaorong Dong, Linjun Li, Weidong Hu, Qun Wang, Zhibin Xie, Zhiguo Rao, Zhiguo Luo,[...]. Cancer 2021
2