A citation-based method for searching scientific literature

Kai Han, Feng-Wei Wang, Chen-Hui Cao, Han Ling, Jie-Wei Chen, Ri-Xin Chen, Zi-Hao Feng, Jie Luo, Xiao-Han Jin, Jin-Ling Duan, Shu-Man Li, Ning-Fang Ma, Jing-Ping Yun, Xin-Yuan Guan, Zhi-Zhong Pan, Ping Lan, Rui-Hua Xu, Dan Xie. Mol Cancer 2020
Times Cited: 75Xiao-Ou Zhang, Hai-Bin Wang, Yang Zhang, Xuhua Lu, Ling-Ling Chen, Li Yang. Cell 2014
Times Cited: 1179
List of shared articlesTimes cited

Circular RNAs: A New Piece in the Colorectal Cancer Puzzle.
Pinelopi I Artemaki, Andreas Scorilas, Christos K Kontos. Cancers (Basel) 2020
32The emerging landscape of exosomal CircRNAs in solid cancers and hematological malignancies.
Qinfeng Zhou, Dacheng Xie, Rong Wang, Lianfang Liu, Yue Yu, Xinyi Tang, Yongxian Hu, Dawei Cui. Biomark Res 2022
3

Circular RNA circIPO11 drives self-renewal of liver cancer initiating cells via Hedgehog signaling.
Yang Gu, Yanying Wang, Luyun He, Jiahang Zhang, Xiaoxiao Zhu, Nian Liu, Jianyi Wang, Tiankun Lu, Lei He, Yong Tian,[...]. Mol Cancer 2021
22

Biological roles and potential clinical values of circular RNAs in gastrointestinal malignancies.
Xueping Tao, Yongfu Shao, Jianing Yan, Liyang Yang, Qihua Ye, Qingling Wang, Rongdan Lu, Junming Guo. Cancer Biol Med 2021
9

Oncogenic Functions and Clinical Significance of Circular RNAs in Colorectal Cancer.
Maria Radanova, Galya Mihaylova, Neshe Nazifova-Tasinova, Mariya Levkova, Oskan Tasinov, Desislava Ivanova, Zhasmina Mihaylova, Ivan Donev. Cancers (Basel) 2021
4

The emerging roles of exosomal circRNAs in diseases.
X Guo, W Tan, C Wang. Clin Transl Oncol 2021
17

Exosomal circRNAs: Novel biomarkers and therapeutic targets for gastrointestinal tumors.
Dongli Wang, Rong Li, Jiajia Jiang, Hui Qian, Wenrong Xu. Biomed Pharmacother 2023
0

The Emerging Role of Circular RNAs in Prostate Cancer: A Systematic Review.
Fan Chao, Shiyu Wang, Cong Zhang, Dunsheng Han, Guoxiong Xu, Gang Chen. Front Cell Dev Biol 2021
0

Clinical Implications of Circulating Circular RNAs in Lung Cancer.
Sae Seul Choi, Sae Eun Kim, Seon Young Oh, Young-Ho Ahn. Biomedicines 2022
1

Comprehensive landscape and future perspectives of circular RNAs in colorectal cancer.
Fei Long, Zhi Lin, Liang Li, Min Ma, Zhixing Lu, Liang Jing, Xiaorong Li, Changwei Lin. Mol Cancer 2021
47

Circular RNA in disease: Basic properties and biomedical relevance.
Xiaolan Chen, Min Zhou, Levi Yant, Chuan Huang. Wiley Interdiscip Rev RNA 2022
8

Circular RNA and Its Roles in the Occurrence, Development, Diagnosis of Cancer.
Yue Zhang, Xinyi Zhang, Yumeng Xu, Shikun Fang, Ying Ji, Ling Lu, Wenrong Xu, Hui Qian, Zhao Feng Liang. Front Oncol 2022
7

Circular RNA circRHOBTB3 represses metastasis by regulating the HuR-mediated mRNA stability of PTBP1 in colorectal cancer.
Jiaxin Chen, Yizheng Wu, Xin Luo, Dongai Jin, Wei Zhou, Zhenyu Ju, Di Wang, Qing Meng, Huijuan Wang, Xiaotian Fu,[...]. Theranostics 2021
31