A citation-based method for searching scientific literature

Ezekiel J Emanuel, Govind Persad, Ross Upshur, Beatriz Thome, Michael Parker, Aaron Glickman, Cathy Zhang, Connor Boyle, Maxwell Smith, James P Phillips. N Engl J Med 2020
Times Cited: 1020Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao. Lancet 2020
Times Cited: 9989
List of shared articlesTimes cited

Discharge in Pandemic: Suspected Covid-19 patients returning to the Emergency Department within 72 hours for admission.
Colton Margus, Samuel E Sondheim, Nathan M Peck, Bess Storch, Ka Ming Ngai, Hsi-En Ho, Trent She. Am J Emerg Med 2021
3