A citation-based method for searching scientific literature

Ezekiel J Emanuel, Govind Persad, Ross Upshur, Beatriz Thome, Michael Parker, Aaron Glickman, Cathy Zhang, Connor Boyle, Maxwell Smith, James P Phillips. N Engl J Med 2020
Times Cited: 1020Bin Cao, Yeming Wang, Danning Wen, Wen Liu, Jingli Wang, Guohui Fan, Lianguo Ruan, Bin Song, Yanping Cai, Ming Wei, Xingwang Li, Jiaan Xia, Nanshan Chen, Jie Xiang, Ting Yu, Tao Bai, Xuelei Xie, Li Zhang, Caihong Li, Ye Yuan, Hua Chen, Huadong Li, Hanping Huang, Shengjing Tu, Fengyun Gong, Ying Liu, Yuan Wei, Chongya Dong, Fei Zhou, Xiaoying Gu, Jiuyang Xu, Zhibo Liu, Yi Zhang, Hui Li, Lianhan Shang, Ke Wang, Kunxia Li, Xia Zhou, Xuan Dong, Zhaohui Qu, Sixia Lu, Xujuan Hu, Shunan Ruan, Shanshan Luo, Jing Wu, Lu Peng, Fang Cheng, Lihong Pan, Jun Zou, Chunmin Jia, Juan Wang, Xia Liu, Shuzhen Wang, Xudong Wu, Qin Ge, Jing He, Haiyan Zhan, Fang Qiu, Li Guo, Chaolin Huang, Thomas Jaki, Frederick G Hayden, Peter W Horby, Dingyu Zhang, Chen Wang. N Engl J Med 2020
Times Cited: 2427
List of shared articlesTimes cited

Plastic Surgery in the Time of COVID-19.
David Chi, Austin D Chen, Miguel I Dorante, Bernard T Lee, Justin M Sacks. J Reconstr Microsurg 2021
1

Harmonizing Heterogeneous Endpoints in Coronavirus Disease 2019 Trials Without Loss of Information.
Maja von Cube, Marlon Grodd, Martin Wolkewitz, Derek Hazard, Tobias Wengenmayer, Emmanuel Canet, J√™rome Lambert. Crit Care Med 2021
4

Biocatalytic routes to anti-viral agents and their synthetic intermediates.
Sjoerd Slagman, Wolf-Dieter Fessner. Chem Soc Rev 2021
1