A citation-based method for searching scientific literature

Ezekiel J Emanuel, Govind Persad, Ross Upshur, Beatriz Thome, Michael Parker, Aaron Glickman, Cathy Zhang, Connor Boyle, Maxwell Smith, James P Phillips. N Engl J Med 2020
Times Cited: 970Chenguang Shen, Zhaoqin Wang, Fang Zhao, Yang Yang, Jinxiu Li, Jing Yuan, Fuxiang Wang, Delin Li, Minghui Yang, Li Xing, Jinli Wei, Haixia Xiao, Yan Yang, Jiuxin Qu, Ling Qing, Li Chen, Zhixiang Xu, Ling Peng, Yanjie Li, Haixia Zheng, Feng Chen, Kun Huang, Yujing Jiang, Dongjing Liu, Zheng Zhang, Yingxia Liu, Lei Liu. JAMA 2020
Times Cited: 1112
List of shared articlesTimes cited

Operational Recommendations for Scarce Resource Allocation in a Public Health Crisis.
Michael R Ehmann, Elizabeth K Zink, Amanda B Levin, Jose I Suarez, Harolyn M E Belcher, Elizabeth L Daugherty Biddison, Danielle J Doberman, Karen D'Souza, Derek M Fine, Brian T Garibaldi,[...]. Chest 2021
1

COVID-19 Antibody Tests: A Valuable Public Health Tool with Limited Relevance to Individuals.
Rachel West, Amanda Kobokovich, Nancy Connell, Gigi Kwik Gronvall. Trends Microbiol 2021
4

Treatment of severe COVID-19 with convalescent plasma in Bronx, NYC.
Hyun Ah Yoon, Rachel Bartash, Inessa Gendlina, Johanna Rivera, Antonio Nakouzi, Robert H Bortz, Ariel S Wirchnianski, Monika Paroder, Karen Fehn, Leana Serrano-Rahman,[...]. JCI Insight 2021
7