A citation-based method for searching scientific literature

Megan L Ranney, Valerie Griffeth, Ashish K Jha. N Engl J Med 2020
Times Cited: 642Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu, Peihua Niu, Faxian Zhan, Xuejun Ma, Dayan Wang, Wenbo Xu, Guizhen Wu, George F Gao, Wenjie Tan. N Engl J Med 2020
Times Cited: 9260
No shared articles