A citation-based method for searching scientific literature

Ling Mao, Huijuan Jin, Mengdie Wang, Yu Hu, Shengcai Chen, Quanwei He, Jiang Chang, Candong Hong, Yifan Zhou, David Wang, Xiaoping Miao, Yanan Li, Bo Hu. JAMA Neurol 2020
Times Cited: 2743Yan Zhang, Meng Xiao, Shulan Zhang, Peng Xia, Wei Cao, Wei Jiang, Huan Chen, Xin Ding, Hua Zhao, Hongmin Zhang, Chunyao Wang, Jing Zhao, Xuefeng Sun, Ran Tian, Wei Wu, Dong Wu, Jie Ma, Yu Chen, Dong Zhang, Jing Xie, Xiaowei Yan, Xiang Zhou, Zhengyin Liu, Jinglan Wang, Bin Du, Yan Qin, Peng Gao, Xuzhen Qin, Yingchun Xu, Wen Zhang, Taisheng Li, Fengchun Zhang, Yongqiang Zhao, Yongzhe Li, Shuyang Zhang. N Engl J Med 2020
Times Cited: 1143
List of shared articlesTimes cited

Rare presentations of COVID-19: PRES-like leukoencephalopathy and carotid thrombosis.
Florence X Doo, Gassan Kassim, Daniel R Lefton, Shanna Patterson, Hien Pham, Puneet Belani. Clin Imaging 2021
23


Impact of COVID-19 on the Cardiovascular System: A Review of Available Reports.
R S Soumya, T Govindan Unni, K G Raghu. Cardiovasc Drugs Ther 2021
6


The Spectrum of Neuroimaging Findings on CT and MRI in Adults With COVID-19.
Gul Moonis, Christopher G Filippi, Claudia F E Kirsch, Suyash Mohan, Evan G Stein, Joshua A Hirsch, Amit Mahajan. AJR Am J Roentgenol 2021
10

COVID‑19 and ischemic stroke: Mechanisms of hypercoagulability (Review).
Shuoqi Zhang, Jinming Zhang, Chunxu Wang, Xiaojing Chen, Xinyi Zhao, Haijiao Jing, Huan Liu, Zhuxin Li, Lihua Wang, Jialan Shi. Int J Mol Med 2021
6


Induced dysregulation of ACE2 by SARS-CoV-2 plays a key role in COVID-19 severity.
Maryam Eskandari Mehrabadi, Roohullah Hemmati, Amin Tashakor, Ahmad Homaei, Masoumeh Yousefzadeh, Karim Hemati, Saman Hosseinkhani. Biomed Pharmacother 2021
5

Overview of COVID-19 and neurological complications.
Nasrin Hosseini, Shabnam Nadjafi, Behnaz Ashtary. Rev Neurosci 2021
2

COVID-19 Pathophysiology Predicts That Ischemic Stroke Occurrence Is an Expectation, Not an Exception-A Systematic Review.
Tissa Wijeratne, Sheila Gillard Crewther, Carmela Sales, Leila Karimi. Front Neurol 2021
11

Neurological manifestations in patients hospitalized with COVID-19: A retrospective analysis from a large cohort in Northern Italy.
Giovanna Travi, Roberto Rossotti, Marco Merli, Federico D'Amico, Stefania Chiappetta, Giuditta Giussani, Adelaide Panariello, Matteo Corradin, Marta Vecchi, Alessandro Raimondi,[...]. Eur J Neurosci 2021
4