A citation-based method for searching scientific literature

An Pan, Li Liu, Chaolong Wang, Huan Guo, Xingjie Hao, Qi Wang, Jiao Huang, Na He, Hongjie Yu, Xihong Lin, Sheng Wei, Tangchun Wu. JAMA 2020
Times Cited: 864Vincent J Munster, Marion Koopmans, Neeltje van Doremalen, Debby van Riel, Emmie de Wit. N Engl J Med 2020
Times Cited: 679
List of shared articlesTimes citedCOVID-19 Containment: Comparisons and Suggestions for Global Response.
Sixiang Cheng, Yuxin Zhao, Atipatsa Chiwanda Kaminga, Xiaofen Wang, Xinping Zhang, Huilan Xu. Inquiry 2022
0

Seroprevalence of SARS-CoV-2 Antibodies in Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Khalid Hajissa, Md Asiful Islam, Siti Asma Hassan, Abdul Rahman Zaidah, Nabilah Ismail, Zeehaida Mohamed. Int J Environ Res Public Health 2022
1