A citation-based method for searching scientific literature

Luca Spiezia, Annalisa Boscolo, Francesco Poletto, Lorenzo Cerruti, Ivo Tiberio, Elena Campello, Paolo Navalesi, Paolo Simioni. Thromb Haemost 2020
Times Cited: 420Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang, Hui-Dong Chen, Jing Chen, Yun Luo, Hua Guo, Ren-Di Jiang, Mei-Qin Liu, Ying Chen, Xu-Rui Shen, Xi Wang, Xiao-Shuang Zheng, Kai Zhao, Quan-Jiao Chen, Fei Deng, Lin-Lin Liu, Bing Yan, Fa-Xian Zhan, Yan-Yi Wang, Geng-Fu Xiao, Zheng-Li Shi. Nature 2020
Times Cited: 10440
List of shared articlesTimes cited

Mechanisms contributing to adverse outcomes of COVID-19 in obesity.
Manu Sudhakar, Sofi Beaula Winfred, Gowri Meiyazhagan, Deepa Parvathy Venkatachalam. Mol Cell Biochem 2022
1

Biomarker based biosensors: An opportunity for diagnosis of COVID-19.
Reza Khaksarinejad, Zohreh Arabpour, Leila RezaKhani, Farzad Parvizpour, Yousef Rasmi. Rev Med Virol 2022
1