A citation-based method for searching scientific literature

Marco Vergano, Guido Bertolini, Alberto Giannini, Giuseppe R Gristina, Sergio Livigni, Giovanni Mistraletti, Luigi Riccioni, Flavia Petrini. Crit Care 2020
Times Cited: 86Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, Xiaoye Wang, Lei Zhou, Yeqing Tong, Ruiqi Ren, Kathy S M Leung, Eric H Y Lau, Jessica Y Wong, Xuesen Xing, Nijuan Xiang, Yang Wu, Chao Li, Qi Chen, Dan Li, Tian Liu, Jing Zhao, Man Liu, Wenxiao Tu, Chuding Chen, Lianmei Jin, Rui Yang, Qi Wang, Suhua Zhou, Rui Wang, Hui Liu, Yinbo Luo, Yuan Liu, Ge Shao, Huan Li, Zhongfa Tao, Yang Yang, Zhiqiang Deng, Boxi Liu, Zhitao Ma, Yanping Zhang, Guoqing Shi, Tommy T Y Lam, Joseph T Wu, George F Gao, Benjamin J Cowling, Bo Yang, Gabriel M Leung, Zijian Feng. N Engl J Med 2020
Times Cited: 6053
List of shared articlesTimes cited

Safe Spine Surgery During the COVID-19 Pandemic.
Courtney S Toombs, Barrett S Boody, Wesley H Bronson, Gerard J Girasole, Glenn S Russo. Clin Spine Surg 2021
0