A citation-based method for searching scientific literature

Marco Vergano, Guido Bertolini, Alberto Giannini, Giuseppe R Gristina, Sergio Livigni, Giovanni Mistraletti, Luigi Riccioni, Flavia Petrini. Crit Care 2020
Times Cited: 78Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao. Lancet 2020
Times Cited: 10387
List of shared articlesTimes cited

COVID-19 is not over and age is not enough: Using frailty for prognostication in hospitalized patients.
Márlon Juliano Romero Aliberti, Claudia Szlejf, Vivian I Avelino-Silva, Claudia Kimie Suemoto, Daniel Apolinario, Murilo Bacchini Dias, Flavia Barreto Garcez, Carolina B Trindade, José Renato das Graças Amaral, Leonardo Rabelo de Melo,[...]. J Am Geriatr Soc 2021
6

Palliative care in a COVID-19 Internal Medicine ward: A preliminary report.
Nicola Mumoli, Clarissa Florian, Marco Cei, Isabella Evangelista, Alessandra Colombo, Giancarlo Razionale, Luca Moroni, Antonino Mazzone. Int J Infect Dis 2021
0