A citation-based method for searching scientific literature

Loukman Omarjee, Anne Janin, Frédérique Perrot, Bruno Laviolle, Olivier Meilhac, Guillaume Mahe. Clin Immunol 2020
Times Cited: 32Ling Mao, Huijuan Jin, Mengdie Wang, Yu Hu, Shengcai Chen, Quanwei He, Jiang Chang, Candong Hong, Yifan Zhou, David Wang, Xiaoping Miao, Yanan Li, Bo Hu. JAMA Neurol 2020
Times Cited: 2828
No shared articles