A citation-based method for searching scientific literature

Xiaoquan Lai, Minghuan Wang, Chuan Qin, Li Tan, Lusen Ran, Daiqi Chen, Han Zhang, Ke Shang, Chen Xia, Shaokang Wang, Shabei Xu, Wei Wang. JAMA Netw Open 2020
Times Cited: 219List of shared articlesTimes cited

Infection Prevention during the Coronavirus Disease 2019 Pandemic.
Patrick Reich, Alexis Elward. Infect Dis Clin North Am 2022
1

Degradation of SARS-CoV-2 specific ribonucleic acid in samples for nucleic acid amplification detection.
Katsuyuki Takeuchi, Hiroyuki Yanagisawa, Yukiko Kurosawa, Yoritsugu Iida, Kosuke Kawai, Shigehiko Fujimaki. PLoS One 2022
0