A citation-based method for searching scientific literature

Revathy U Chottekalapanda, Salina Kalik, Jodi Gresack, Alyssa Ayala, Melanie Gao, Wei Wang, Sarah Meller, Ammar Aly, Anne Schaefer, Paul Greengard. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 11Daisuke Koshiyama, Masaki Fukunaga, Naohiro Okada, Kentaro Morita, Kiyotaka Nemoto, Kaori Usui, Hidenaga Yamamori, Yuka Yasuda, Michiko Fujimoto, Noriko Kudo, Hirotsugu Azechi, Yoshiyuki Watanabe, Naoki Hashimoto, Hisashi Narita, Ichiro Kusumi, Kazutaka Ohi, Takamitsu Shimada, Yuzuru Kataoka, Maeri Yamamoto, Norio Ozaki, Go Okada, Yasumasa Okamoto, Kenichiro Harada, Koji Matsuo, Hidenori Yamasue, Osamu Abe, Ryuichiro Hashimoto, Tsutomu Takahashi, Tomoki Hori, Masahito Nakataki, Toshiaki Onitsuka, Laurena Holleran, Neda Jahanshad, Theo G M van Erp, Jessica Turner, Gary Donohoe, Paul M Thompson, Kiyoto Kasai, Ryota Hashimoto. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 77
List of shared articlesTimes cited