A citation-based method for searching scientific literature

Bin Ju, Qi Zhang, Jiwan Ge, Ruoke Wang, Jing Sun, Xiangyang Ge, Jiazhen Yu, Sisi Shan, Bing Zhou, Shuo Song, Xian Tang, Jinfang Yu, Jun Lan, Jing Yuan, Haiyan Wang, Juanjuan Zhao, Shuye Zhang, Youchun Wang, Xuanling Shi, Lei Liu, Jincun Zhao, Xinquan Wang, Zheng Zhang, Linqi Zhang. Nature 2020
Times Cited: 964Seth J Zost, Pavlo Gilchuk, Rita E Chen, James Brett Case, Joseph X Reidy, Andrew Trivette, Rachel S Nargi, Rachel E Sutton, Naveenchandra Suryadevara, Elaine C Chen, Elad Binshtein, Swathi Shrihari, Mario Ostrowski, Helen Y Chu, Jonathan E Didier, Keith W MacRenaris, Taylor Jones, Samuel Day, Luke Myers, F Eun-Hyung Lee, Doan C Nguyen, Ignacio Sanz, David R Martinez, Paul W Rothlauf, Louis-Marie Bloyet, Sean P J Whelan, Ralph S Baric, Larissa B Thackray, Michael S Diamond, Robert H Carnahan, James E Crowe. Nat Med 2020
Times Cited: 261
List of shared articlesTimes cited

Discovery of ultrapotent broadly neutralizing antibodies from SARS-CoV-2 elite neutralizers.
Kanika Vanshylla, Chengcheng Fan, Marie Wunsch, Nareshkumar Poopalasingam, Matthijs Meijers, Christoph Kreer, Franziska Kleipass, Denis Ruchnewitz, Meryem S Ercanoglu, Henning Gruell,[...]. Cell Host Microbe 2022
4

Monoclonal antibodies for COVID-19 therapy and SARS-CoV-2 detection.
Yu-Chyi Hwang, Ruei-Min Lu, Shih-Chieh Su, Pao-Yin Chiang, Shih-Han Ko, Feng-Yi Ke, Kang-Hao Liang, Tzung-Yang Hsieh, Han-Chung Wu. J Biomed Sci 2022
12

Neutralizing monoclonal antibodies against highly pathogenic coronaviruses.
Rong Xiang, Yang Wang, Lili Wang, Xiaoqian Deng, Shanshan Huo, Shibo Jiang, Fei Yu. Curr Opin Virol 2022
0

A pandemic-enabled comparison of discovery platforms demonstrates a naïve antibody library can match the best immune-sourced antibodies.
Fortunato Ferrara, M Frank Erasmus, Sara D'Angelo, Camila Leal-Lopes, André A Teixeira, Alok Choudhary, William Honnen, David Calianese, Deli Huang, Linghan Peng,[...]. Nat Commun 2022
2

Ultrapotent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 with a high degree of mutation resistance.
Jia Zou, Li Li, Peiyi Zheng, Wenhua Liang, Siyi Hu, Shuaixiang Zhou, Yanqun Wang, Jincun Zhao, Daopeng Yuan, Lu Liu,[...]. J Clin Invest 2022
2

Vaccine-elicited murine antibody WS6 neutralizes diverse beta-coronaviruses by recognizing a helical stem supersite of vulnerability.
Wei Shi, Lingshu Wang, Tongqing Zhou, Mallika Sastry, Eun Sung Yang, Yi Zhang, Man Chen, Xuejun Chen, Misook Choe, Adrian Creanga,[...]. bioRxiv 2022
1

A combination of two human neutralizing antibodies prevents SARS-CoV-2 infection in cynomolgus macaques.
Ronald R Cobb, Joseph Nkolola, Pavlo Gilchuk, Abishek Chandrashekar, Jingyou Yu, Robert V House, Christopher G Earnhart, Nicole M Dorsey, Svetlana A Hopkins, Doris M Snow,[...]. Med (N Y) 2022
3

Cryo-EM structure of the SARS-CoV-2 Omicron spike.
Gabriele Cerutti, Yicheng Guo, Lihong Liu, Liyuan Liu, Zhening Zhang, Yang Luo, Yiming Huang, Harris H Wang, David D Ho, Zizhang Sheng,[...]. Cell Rep 2022
7

No substantial preexisting B cell immunity against SARS-CoV-2 in healthy adults.
Meryem Seda Ercanoglu, Lutz Gieselmann, Sabrina Dähling, Nareshkumar Poopalasingam, Susanne Detmer, Manuel Koch, Michael Korenkov, Sandro Halwe, Michael Klüver, Veronica Di Cristanziano,[...]. iScience 2022
1

Epitope mapping of neutralising anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies: Implications for immunotherapy and vaccine design.
Somayeh Ghotloo, Faezeh Maghsood, Forough Golsaz-Shirazi, Mohammad Mehdi Amiri, Christiane Moog, Fazel Shokri. Rev Med Virol 2022
1

Molecular analysis of a public cross-neutralizing antibody response to SARS-CoV-2.
Meng Yuan, Yiquan Wang, Huibin Lv, Ian A Wilson, Nicholas C Wu. bioRxiv 2022
0

Antibody-mediated neutralization of SARS-CoV-2.
Henning Gruell, Kanika Vanshylla, Timm Weber, Christopher O Barnes, Christoph Kreer, Florian Klein. Immunity 2022
0

Evaluation of strategies to modify Anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies for optimal functionality as therapeutics.
Robert V House, Thomas A Broge, Todd J Suscovich, Doris M Snow, Milan T Tomic, Genevieve Nonet, Kamaljit Bajwa, Guangyu Zhu, Zachary Martinez, Kyal Hackett,[...]. PLoS One 2022
0