A citation-based method for searching scientific literature

Ichiro Takeuchi, Toshinao Kawai, Meika Nambu, Ohsuke Migita, Satoshi Yoshimura, Kenichi Nishimura, Takako Yoshioka, Masao Ogura, Reiko Kyodo, Hirotaka Shimizu, Shuichi Ito, Motohiro Kato, Masafumi Onodera, Kenichiro Hata, Yoichi Matsubara, Katsuhiro Arai. Clin Immunol 2020
Times Cited: 5Ryusaku Kusunoki, Shunji Ishihara, Mariko Sato, Yoshiko Sumita, Yoshiyuki Mishima, Mayumi Okada, Yasumasa Tada, Akihiko Oka, Nobuhiko Fukuba, Naoki Oshima, Ichiro Moriyama, Takafumi Yuki, Shuichi Sato, Yuji Amano, Yohko Murakawa, Yoshikazu Kinoshita. Intern Med 2011
Times Cited: 21
List of shared articlesTimes cited

Takayasu arteritis in an adolescent with Crohn's disease.
Lampros Fotis, Afroditi Kourti, Spyridon Prountzos, Efthymia Alexopoulou, Vasiliki Papaevangelou, Smaragdi Fessatou. Rheumatol Int 2022
0