A citation-based method for searching scientific literature

Zhou Huang, Li Zhu, Xiao-Bo Huang, Yu Tang, Qing-Lin Rong, Mei Shi, Wei-Hu Wang, Jian Tie, Liang-Fang Shen, Jia-Yi Chen, Jun Zhang, Hong-Fen Wu, Jing Cheng, Min Liu, Yu-Ting Tan, Chang-Ying Ma, Shu-Lian Wang, Ye-Xiong Li. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020
Times Cited: 4Marie E Taylor, Bruce G Haffty, Rachel Rabinovitch, Douglas W Arthur, Francine E Halberg, Eric A Strom, Julia R White, Melody A Cobleigh, Stephen B Edge. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009
Times Cited: 75
List of shared articlesTimes cited

The Impact of Post-Mastectomy Radiotherapy on Survival Outcomes in Breast Cancer Patients Who Underwent Neoadjuvant Chemotherapy.
Janghee Lee, Jee-Ye Kim, Soong-June Bae, Yeona Cho, Jung-Hwan Ji, Dooreh Kim, Sung-Gwe Ahn, Hyung-Seok Park, Seho Park, Seung-Il Kim,[...]. Cancers (Basel) 2021
1