A citation-based method for searching scientific literature

Zhou Huang, Li Zhu, Xiao-Bo Huang, Yu Tang, Qing-Lin Rong, Mei Shi, Wei-Hu Wang, Jian Tie, Liang-Fang Shen, Jia-Yi Chen, Jun Zhang, Hong-Fen Wu, Jing Cheng, Min Liu, Yu-Ting Tan, Chang-Ying Ma, Shu-Lian Wang, Ye-Xiong Li. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020
Times Cited: 4Olga Kantor, Catherine Pesce, Puneet Singh, Megan Miller, Jennifer Tseng, Chi-Hsiung Wang, David J Winchester, Katharine Yao. J Surg Oncol 2017
Times Cited: 19
List of shared articlesTimes cited