A citation-based method for searching scientific literature

Joshua B Burt, Markus Helmer, Maxwell Shinn, Alan Anticevic, John D Murray. Neuroimage 2020
Times Cited: 56Jing Chen, Eric E Bardes, Bruce J Aronow, Anil G Jegga. Nucleic Acids Res 2009
Times Cited: 1587
List of shared articlesTimes cited

Uncovering the genetic profiles underlying the intrinsic organization of the human cerebellum.
Yaping Wang, Lin Chai, Congying Chu, Deying Li, Chaohong Gao, Xia Wu, Zhengyi Yang, Yu Zhang, Junhai Xu, Jens Randel Nyengaard,[...]. Mol Psychiatry 2022
0

Molecular basis underlying functional connectivity of fusiform gyrus subregions: A transcriptome-neuroimaging spatial correlation study.
Jingyao Chen, Cun Zhang, Rui Wang, Ping Jiang, Huanhuan Cai, Wenming Zhao, Jiajia Zhu, Yongqiang Yu. Cortex 2022
0

Genetic mechanisms underlying gray matter volume changes in patients with drug-naive first-episode schizophrenia.
Xiaotao Xu, Qian Li, Yinfeng Qian, Huanhuan Cai, Cun Zhang, Wenming Zhao, Jiajia Zhu, Yongqiang Yu. Cereb Cortex 2022
0

Progressive Stabilization of Brain Network Dynamics during Childhood and Adolescence.
Tianyuan Lei, Xuhong Liao, Xiaodan Chen, Tengda Zhao, Yuehua Xu, Mingrui Xia, Jiaying Zhang, Yunman Xia, Xiaochen Sun, Yongbin Wei,[...]. Cereb Cortex 2022
2

Genetic Architecture Underlying Differential Resting-state Functional Connectivity of Subregions Within the Human Visual Cortex.
Cun Zhang, Huanhuan Cai, Xiaotao Xu, Qian Li, Xueying Li, Wenming Zhao, Yinfeng Qian, Jiajia Zhu, Yongqiang Yu. Cereb Cortex 2022
2


Frequency-Dependent Genetic Modulation of Neuronal Oscillations: A Combined Transcriptome and Resting-State Functional MRI Study.
Siyu Liu, Cun Zhang, Chun Meng, Rui Wang, Ping Jiang, Huanhuan Cai, Wenming Zhao, Yongqiang Yu, Jiajia Zhu. Cereb Cortex 2022
1