A citation-based method for searching scientific literature

Gonzalo Salazar de Pablo, Julio Vaquerizo-Serrano, Ana Catalan, Celso Arango, Carmen Moreno, Francisco Ferre, Jae Il Shin, Sarah Sullivan, Natascia Brondino, Marco Solmi, Paolo Fusar-Poli. J Affect Disord 2020
Times Cited: 134Qi Cai, Hongliang Feng, Jing Huang, Meiyao Wang, Qunfeng Wang, Xuanzhen Lu, Yu Xie, Xing Wang, Zhenxing Liu, Botong Hou, Keni Ouyang, Jing Pan, Qin Li, Beibei Fu, Yongchao Deng, Yumin Liu. J Affect Disord 2020
Times Cited: 63
List of shared articlesTimes citedSuicide, self-harm and thoughts of suicide or self-harm in infectious disease epidemics: a systematic review and meta-analysis.
J P Rogers, E Chesney, D Oliver, N Begum, A Saini, S Wang, P McGuire, P Fusar-Poli, G Lewis, A S David. Epidemiol Psychiatr Sci 2021
1Burden of Sleep Disturbance During COVID-19 Pandemic: A Systematic Review.
Ying Ni Lin, Zhuo Ran Liu, Shi Qi Li, Chuan Xiang Li, Liu Zhang, Ning Li, Xian Wen Sun, Hong Peng Li, Jian Ping Zhou, Qing Yun Li. Nat Sci Sleep 2021
1