A citation-based method for searching scientific literature

Mio Tsuchiya, Takahiro Yamada, Rina Akaishi, Haruka Hamanoue, Akira Hirasawa, Maki Hyodo, Issei Imoto, Tomoki Kosho, Kenji Kurosawa, Hiromi Murakami, Kaname Nakatani, Fumio Nomura, Aiko Sasaki, Kenji Shimizu, Mariko Tamai, Hiroshi Umemura, Atsushi Watanabe, Akiko Yoshida, Hiroshi Yoshihashi, Junko Yotsumoto, Shinji Kosugi. J Hum Genet 2020
Times Cited: 1Kayono Yamamoto, Atsushi Shimizu, Fumie Aizawa, Hiroshi Kawame, Tomoharu Tokutomi, Akimune Fukushima. J Hum Genet 2018
Times Cited: 8
List of shared articlesTimes cited

The return of individual genomic results to research participants: design and pilot study of Tohoku Medical Megabank Project.
Hiroshi Kawame, Akimune Fukushima, Nobuo Fuse, Fuji Nagami, Yoichi Suzuki, Mika Sakurai-Yageta, Jun Yasuda, Yumi Yamaguchi-Kabata, Kengo Kinoshita, Soichi Ogishima,[...]. J Hum Genet 2022
1