A citation-based method for searching scientific literature

Mayu Takahashi, Yoshikazu Shinoda. Neuroscience 2021
Times Cited: 2Yajing Pang, Huangbin Zhang, Qian Cui, Qi Yang, Fengmei Lu, Heng Chen, Zongling He, Yifeng Wang, Jiaojian Wang, Huafu Chen. Aust N Z J Psychiatry 2020
Times Cited: 5
List of shared articlesTimes cited