A citation-based method for searching scientific literature

Yoshiko Nanki, Hiroyuki Nomura, Naomi Iwasa, Keiko Saotome, Ai Dozen, Tomoko Yoshihama, Takuro Hirano, Shiho Hashimoto, Tatsuyuki Chiyoda, Wataru Yamagami, Fumio Kataoka, Daisuke Aoki. Jpn J Clin Oncol 2021
Times Cited: 1Mototsugu Shimokawa, Takahiro Kogawa, Takako Shimada, Toshiaki Saito, Hozumi Kumagai, Masafumi Ohki, Tsunehisa Kaku. J Cancer 2018
Times Cited: 8
List of shared articlesTimes cited

The use of bevacizumab is correlated with improved post-progression survival in advanced recurrent ovarian cancer.
Shintaro Yanazume, Takashi Ushiwaka, Mika Fukuda, Shinichi Togami, Masaki Kamio, Hiroaki Kobayashi. Jpn J Clin Oncol 2021
0