A citation-based method for searching scientific literature

Chang Yu, Ang Li, Xingxing Li, Zan Chen, Pingjie Wang, Zhifang Dong, Zafiris J Daskalakis, Dongsheng Zhou. Neuropharmacology 2020
Times Cited: 1Joanna Mikulska, Gabriela Juszczyk, Monika GawroĊ„ska-Grzywacz, Mariola Herbet. Brain Sci 2021
Times Cited: 23
List of shared articlesTimes cited