A citation-based method for searching scientific literature

Matthew B Veldman, Chang Sin Park, Charles M Eyermann, Jason Y Zhang, Elizabeth Zuniga-Sanchez, Arlene A Hirano, Tanya L Daigle, Nicholas N Foster, Muye Zhu, Peter Langfelder, Ivan A Lopez, Nicholas C Brecha, S Lawrence Zipursky, Hongkui Zeng, Hong-Wei Dong, X William Yang. Neuron 2020
Times Cited: 1Qingtao Sun, Xiangning Li, Miao Ren, Mengting Zhao, Qiuyuan Zhong, Yuqi Ren, Pan Luo, Hong Ni, Xiaoyu Zhang, Chen Zhang, Jing Yuan, Anan Li, Minmin Luo, Hui Gong, Qingming Luo. Nat Neurosci 2019
Times Cited: 42
List of shared articlesTimes cited

Sequencing-Based High-Throughput Neuroanatomy: From Mapseq to Bricseq and Beyond.
Xiaoyang Wu, Qi Zhang, Ling Gong, Miao He. Neurosci Bull 2021
0