A citation-based method for searching scientific literature

Guoli Shi, Adam D Kenney, Elena Kudryashova, Lizhi Zhang, Luanne Hall-Stoodley, Richard T Robinson, Dmitri S Kudryashov, Alex A Compton, Jacob S Yount. bioRxiv 2020
Times Cited: 9Maorong Xie, Baoqin Xuan, Jiaoyu Shan, Deng Pan, Yamei Sun, Zhao Shan, Jinping Zhang, Dong Yu, Bin Li, Zhikang Qian. J Virol 2015
Times Cited: 43
List of shared articlesTimes cited

Current Progress on Host Antiviral Factor IFITMs.
Linzhu Ren, Shouwen Du, Wang Xu, Tiyuan Li, Shipin Wu, Ningyi Jin, Chang Li. Front Immunol 2020
5