A citation-based method for searching scientific literature

Tom Farrell, Shuja Reagu, Suruchi Mohan, Riham Elmidany, Feras Qaddoura, Ebtehag Elfadil Ahmed, Gillian Corbett, Stephen Lindow, Salwa Mohammed Abuyaqoub, Majid Ali Alabdulla. J Perinat Med 2020
Times Cited: 28Yanting Wu, Chen Zhang, Han Liu, Chenchi Duan, Cheng Li, Jianxia Fan, Hong Li, Lei Chen, Hualin Xu, Xiangjuan Li, Yi Guo, Yeping Wang, Xiufeng Li, Jing Li, Ting Zhang, Yiping You, Hongmei Li, Shuangqi Yang, Xiaoling Tao, Yajuan Xu, Haihong Lao, Ming Wen, Yan Zhou, Junying Wang, Yuhua Chen, Diyun Meng, Jingli Zhai, Youchun Ye, Qinwen Zhong, Xiuping Yang, Dan Zhang, Jing Zhang, Xifeng Wu, Wei Chen, Cindy-Lee Dennis, He-Feng Huang. Am J Obstet Gynecol 2020
Times Cited: 203
List of shared articlesTimes cited


One Year Into the Pandemic: A Systematic Review of Perinatal Mental Health Outcomes During COVID-19.
Udita Iyengar, Bhavisha Jaiprakash, Hanako Haitsuka, Sohye Kim. Front Psychiatry 2021
16

New life, new feelings of loss: Journaling new motherhood during Covid-19.
Alice Larotonda, Katherine A Mason. SSM Ment Health 2022
0

Associations of COVID-19 related experiences with maternal anxiety and depression: implications for mental health management of pregnant women in the post-pandemic era.
Wei Lin, Bo Wu, Bin Chen, Chuyan Zhong, Weikang Huang, Shixin Yuan, Xiaoshan Zhao, Yueyun Wang. Psychiatry Res 2021
0

Perinatal Mental Health during COVID-19 Pandemic: An Integrative Review and Implications for Clinical Practice.
Julia Suwalska, Maria Napierała, Paweł Bogdański, Dorota Łojko, Katarzyna Wszołek, Sara Suchowiak, Aleksandra Suwalska. J Clin Med 2021
12

Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Pregnant Women: A Scoping Review.
Celia Campos-Garzón, Blanca Riquelme-Gallego, Alejandro de la Torre-Luque, Rafael A Caparrós-González. Behav Sci (Basel) 2021
2

Impact of the COVID-19 Pandemic on Maternal Well-Being during Pregnancy.
Rosalia Pascal, Francesca Crovetto, Irene Casas, Lina Youssef, Cristina Trilla, Marta Larroya, Alex Cahuana, David Boada, Maria Foraster, Elisa Llurba,[...]. J Clin Med 2022
0