A citation-based method for searching scientific literature

Hasan Satış, Hasan Selçuk Özger, Pınar Aysert Yıldız, Kenan Hızel, Özlem Gulbahar, Gonca Erbaş, Gülbin Aygencel, Ozlem Guzel Tunccan, Mehmet Akif Öztürk, Murat Dizbay, Abdurrahman Tufan. Cytokine 2021
Times Cited: 52Guang Chen, Di Wu, Wei Guo, Yong Cao, Da Huang, Hongwu Wang, Tao Wang, Xiaoyun Zhang, Huilong Chen, Haijing Yu, Xiaoping Zhang, Minxia Zhang, Shiji Wu, Jianxin Song, Tao Chen, Meifang Han, Shusheng Li, Xiaoping Luo, Jianping Zhao, Qin Ning. J Clin Invest 2020
Times Cited: 2652
List of shared articlesTimes cited

Emerging Insights on Caspases in COVID-19 Pathogenesis, Sequelae, and Directed Therapies.
Thomas A Premeaux, Stephen T Yeung, Zaheer Bukhari, Scott Bowler, Oral Alpan, Raavi Gupta, Lishomwa C Ndhlovu. Front Immunol 2022
3

Cytokine response over the course of COVID-19 infection in pregnant women.
Daniel B Rosen, Elisabeth A Murphy, Ron S Gejman, Allyson Capili, Rachel L Friedlander, Sophie Rand, Kristen A Cagino, Shannon M Glynn, Kathy C Matthews, Jeff M Kubiak,[...]. Cytokine 2022
0

The Role of Cytokines and Chemokines in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infections.
Ren-Jun Hsu, Wei-Chieh Yu, Guan-Ru Peng, Chih-Hung Ye, SuiYun Hu, Patrick Chun Theng Chong, Kah Yi Yap, Jamie Yu Chieh Lee, Wei-Chen Lin, Shu-Han Yu. Front Immunol 2022
15