A citation-based method for searching scientific literature
Takashi Sutani, Toyonori Sakata, Ryuichiro Nakato, Koji Masuda, Mai Ishibashi, Daisuke Yamashita, Yutaka Suzuki, Tatsuya Hirano, Masashige Bando, Katsuhiko Shirahige. Nat Commun 2015
Times Cited: 58
List of shared articlesTimes cited