A citation-based method for searching scientific literature

Xiaoyu Song, Tianruo Guo, Mohit N Shivdasani, Socrates Dokos, Nigel H Lovell, Xinxin Li, Shirong Qiu, Tong Li, Shiwei Zheng, Liming Li. J Neural Eng 2020
Times Cited: 2Matthew R Behrend, Ashish K Ahuja, Mark S Humayun, Robert H Chow, James D Weiland. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng 2011
Times Cited: 56
List of shared articlesTimes cited

Anin-silicoanalysis of electrically evoked responses of midget and parasol retinal ganglion cells in different retinal regions.
Xiaoyu Song, Shirong Qiu, Mohit N Shivdasani, Feng Zhou, Zhengyang Liu, Saidong Ma, Xinyu Chai, Yao Chen, Xuan Cai, Tianruo Guo,[...]. J Neural Eng 2022
0