A citation-based method for searching scientific literature

Atsushi Sakamoto, Rika Kawakami, Kenji Kawai, Andrea Gianatti, Dario Pellegrini, Robert Kutys, Liang Guo, Masayuki Mori, Anne Cornelissen, Yu Sato, Antonio Bellasi, Lara Faggi, Charles Hong, Maria Romero, Giulio Guagliumi, Renu Virmani, Aloke V Finn. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021
Times Cited: 23Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan. Science 2020
Times Cited: 4909
List of shared articlesTimes cited

Direct mechanisms of SARS-CoV-2-induced cardiomyocyte damage: an update.
Yicheng Yang, Zhiyao Wei, Changming Xiong, Haiyan Qian. Virol J 2022
1

Clinical Characterization and Possible Pathological Mechanism of Acute Myocardial Injury in COVID-19.
Siyi Li, Jinan Wang, Yan Yan, Zekun Zhang, Wei Gong, Shaoping Nie. Front Cardiovasc Med 2022
2